Rescue Diver

NUREK RATOWNIK


Kurs nurka ratownika jest przeznaczony dla osób, które chcą rozwinąć konieczną wiedzę oraz umiejętności dla przeprowadzania efektywnych akcji ratunkowych, radzenia sobie z wypadkami nurkowymi, udzielania pierwszej pomocy oraz które zamierzają zakwalifikować się na kurs Divemaster PADI oraz wyższe.


Wymagania wstępne:

- ukończone 12 lat, być certyfikowanym nurkiem PADI Advanced Open Water Diver (AOWD) lub posiadać nurkowy stopień równorzędny innej federacji.

- zalogowanych 20 nurkowań w tym nurkowania głębokie i nurkowanie nawigacyjne,

- ukończony kurs EFR.

- własne ABC, jacket, skafander i automat (istnieje możliwość wypożyczenia)


Struktura kursu:
Kurs PADI Rescue Diver uczy postępowania w sytuacjach niebezpiecznych i procedur awaryjnych. Kurs ten składa się ze scenariuszy wypadków nurkowych od najprostszych do bardziej skomplikowanych obejmujących prowadzenie akcji poszukiwawczych w warunkach rekreacyjnego nurkowania. Kurs trwa od 3 do 4 dni i obejmuje ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne.