Emergency First Response

PIERWSZA POMOC


Emergency First Response to kurs pierwszej pomocy medycznej przeznaczony nie tylko dla nurków. Szkolenie przedstawia procedury, które mogą być stosowane przy udzielaniu pomocy ofiarom wypadków lub nagłych ataków choroby. Umiejętności nabyte podczas tego szkolenia mogą pomóc przywrócić, utrzymywać i chronić funkcje życiowe u chorych i rannych pacjentów.


Zachęcamy do udziału szczególnie osoby posiadające stopień AOWD PADI, dla których szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest niezbędne do uzyskania stopnia Rescue Diver PADI.