Zasady nurkowań klubowych

1. Do udziału w nurkowaniu wymagane są uprawnienia, co najmniej P1, OWD lub równoważne.


2. Nurkowanie musi być wykonane zgodnie:

· z prawem Rzeczpospolitej Polskiej (w tym regulacjami dotyczącymi nurkowań rekreacyjnych)

· z posiadanymi przez nurka uprawnieniami

3. Nurkowanie odbywa się zgodnie z dobrą praktyką nurkową, w szczególności zgodnie z planem nurkowym ustalonym przed wejściem do wody. W przypadku nurkowań dekompresyjnych zespół nurków jest zobowiązany przedstawić swój plan nurkowania przedstawicielowi KMP OŁOWIANKA.

 

4. W sytuacji małego doświadczenia w nurkowaniu wrakowym na Bałtyku lub przerwy nurkowej należy poinformować o tym przedstawiciela KMP Ołowianka w momencie zgłoszenia na wyprawę.

 

5. Każdy zespół nurkowy musi być wyposażony w co najmniej jedną boję sygnalizacyjną ze szpulką/kołowrotkiem, sprawne źródło światła, oraz noże lub inne narzędzia tnące.

 

6. Zalecana i preferowana liczebność zespołu nurkowego to maksimum 3 osoby (włącznie z instruktorem/ przewodnikiem). Nie zezwala się na nurkowania solo.

 

7. Instruktor prowadzący nurkowanie szkoleniowe ponosi pełną odpowiedzialność za kursantów, ich zachowanie na łodzi, zaplanowanie nurkowania i zdarzenia pod wodą.

 

8. Analogiczne zasady (punkt 7) obowiązują podczas turystycznych nurkowań grup zorganizowanych, prowadzonych przez własnego instruktora/przewodnika.

 

9. Pobyt na pokładzie jednostki, rozlokowanie uczestników rejsu, rozmieszczenie sprzętu a w szczególności zezwolenie na wejście do wody reguluje kapitan jednostki w porozumieniu z przedstawicielem KMP Ołowianka. Polecenia kapitana i przedstawiciela KMP Ołowianka należy wykonywać bezzwłocznie i bez dyskusji.

 

10. Na pokład jednostki należy zabrać ze sobą:

· uprawnienia nurkowe

· dowód tożsamości lub paszport

11. Przedstawiciel KMP Ołowianka i kapitan jednostki w uzasadnionych okolicznościach zastrzegają sobie prawo do potwierdzenia tożsamości, sprawdzenia uprawnień i kontroli sprzętu nurkowego wraz z mieszaniną oddechową. Zastrzegają też sobie prawo do zakazania uczestnikowi wejścia do wody.

 

12. Osoba, która złamała zasady nurkowań klubowych KMP Ołowianka i z tego powodu nie została dopuszczona do nurkowania, jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za rejs.


13. Rezerwacja:

· lista uczestników rejsu wynika z kolejności zgłoszeń i indywidualnie potwierdzonego uczestnictwa

· osoby dokonujące rezerwacji grup zorganizowanych na życzenia przedstawiciela KMP Ołowianka mogą zostać zobowiązane do wpłacenia zaliczki (zaliczka podlega zwrotowi w przypadku odwołania rejsu z powodu warunków pogodowych lub innej przyczyny niezawinionej przez rezerwującego).

14. Decyzja o wypłynięciu jest podejmowana:

· warunkowo na 48 godziny przed nurkowaniem

· ostatecznie na 12 godzin przed wypłynięciem

chyba, że uczestnicy rejsu umówią się z KMP Ołowianka inaczej.

 

15. Przedstawiciel KMP Ołowianka zastrzega sobie prawo zmiany zaplanowanych pozycji wrakowych lub odwołania wypłynięcia z przyczyn wyższych, od KPM Ołowianka niezależnych.