Advanced Open Water Diver

DOŚWIADCZONY NUREK WÓD OTWARTYCH

 

Kolejnym stopniem po OWD PADI jest Advanced, można go odbyć bezpośrednio po kursie OWD, nie są wymagane dodatkowe nurkowania międzystopniowe. Kurs składa się z pięciu nurkowań i trwa od 2-3dni, można więc uzyskać certyfikat AOWD w jeden weekend. Struktura szkolenia na poziomie advanced polega na wykonaniu pięciu nurkowań w tym obowiązkowo nurkowania nawigacyjnego, nocnego i głębokiego. Pozostałe dwa nurkowania można wybrać z pośród:
- Nurkowanie wielopoziomowe.
- Poszukiwanie i odzyskiwanie przedmiotów.
- Nurkowanie w prądzie.
- Nurkowanie wrakowe.
- Doskonała pływalność.
- Fotografia podwodna.
- Nurek przyrodnik.


Wymagania wstępne kursu AOWD:

- ukończone 15 lat (osoby pomiędzy 12 a 15 mogą ukończyć kurs Junior Advance, maks.do 21 m)
- stopień OWD PADI lub równorzędny innej organizacji.
- własne ABC, skafander nurkowy (pianka), własny komputer nurkowy (istnieje możliwość wypożyczenia).


Przebieg kursu:
- spotkanie teoretyczne - szczegółowe omówienie poszczególnych nurkowań.
- pięć nurkowań na wodach otwartych.


Uprawnienia:
Umożliwia nurkowanie z partnerem do głębokości 30 metrów, oraz możliwość uczestnictwa we wszystkich specjalizacjach nurkowych PADI, a także w kursie RESCUE DIVER.

 


 

 

Informacja o terminach kursów w kalendarium

→ kalendarium