DIVEMASTER

PRZEWODNIK NURKOWY


Kurs PADI na stopień Divemastera jest Twoim pierwszym krokiem na drodze do tego, aby zostać profesjonalnym nurkiem. Po ukończeniu szkolenia jako przewodnik podwodny - Divemaster - będziesz reprezentować wysoki poziom umiejętności nurkowania, posiadać wiedzę z teorii nurkowania na poziomie instruktorskim oraz będziesz w stanie przejąć odpowiedzialność za pomyślność innych płetwonurków będących pod twoją opieką. Jest to poziom, na którym potrafisz zająć się nie tylko sobą, ale także innymi płetwonurkami.