Advanced Oxygen First Aid

 

Kurs Zaawansowanej Pomocy Tlenowej  wypadków nurkowych (DAN Advanced Oxygen First Aid) jest kontynuacją kursu OFA, rozszerzającą wiedzę i praktyczne stosowanie ratowniczego sprzętu tlenowego. W trakcie szkolenia uczestniczy odświeżają swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy tlenowej (OFA), dalej uczą się rozpoznawania oznak chorób i obrażeń nurkowych. Poznają zaawansowane techniki podawania tlenu. Uczą się pracy zespołowej i dzielenia zadaniami podczas akcji ratowniczej. Po ukończeniu szkolenia potrafią zastosować w resuscytacji krążeniowo-oddechowej zawór na żądanie (MTV) i worek samorozprężalny. Potrafią zorganizować i prowadzić akcje ratowniczą do chwili przejęcia jej przez zawodowe służby medyczne.

Wymagania:

- szkolenie z zakresu BLS i DAN OFA

Zakres kursu:

  • rozpoznawanie chorób i obrażeń nurkowych
  • zaawansowane systemy ratownicze – worek samorozprężalny (BVM) i ręcznie wyzwalany zawór na żądanie (MTV)
  • zaawansowane ratownicze techniki tlenowe
  • łańcuch przeżycia
  • wstępna ocena zdarzenia, zabezpieczenie miejsca ratownika i poszkodowanego
  • ćwiczenia w biegłej obsłudze zestawów tlenowych
  • ćwiczenia w stosowaniu algorytmu BLS z wykorzystaniem tlenu (obsługa reduktora tlenowego z MTV, reduktora tlenowego z workiem samorozprężalnym)
  • scenariusze zdarzeń – symulacje w czasie rzeczywistym
  • rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności ratowniczych – system ratowniczy proponowany przez DAN.


czas trwania kursu:
1 dzień
liczba uczestników: 3-6 osób

koszt: 350zł