Nitrox Diver

 

Jest podstawowe szkolenie w nurkowaniu z użyciem mieszaninach oddechowych innych, niż powietrze.  Powszechne staje się w nurkowaniu użycie powietrza wzbogaconego tlenem - po angielsku Enriched Air Nitrox, popularnie w skrócie nazywanego Nitroxem. Wyższa zawartość tlenu w mieszaninie, którą oddychamy zwiększa bezpieczeństwo nurkowania.  Taka mieszanina jest stosunkowo łatwa w przygotowaniu, dostępna niemal w każdym centrum i bazie nurkowej. Coraz powszechniej można ją kupić w cenie powietrza.

Zatem wszystko przemawia za tym, aby nauczyć się nurkowania na nitroxie. Nie jest to trudne, tym nie mniej jest kilka zjawisk związanych z użyciem tlenu i twardych bezkompromisowych reguł, których należy bezwzględnie przestrzegać korzystając z nitroxu. Temu właśnie jest poświęcony kurs EANx Diver.

 

 

Wymagania:

- uprawnienia OWD/IANTD lub równorzędne innych organizacji  (np. P1)
- ukończone 18lat lub 15 lat z pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
- ważne badania lekarskie 

 

Zakres kursu
Jest to kilku wykładów i ćwiczeń  oraz 4 nurkowań poświęconych następującym zagadnieniom:

- co to jest nitrox, EANx, historia nurkowań nitroxowych, wady i zalety nitroxu
- właściwości tlenu

- parametry nurkowania na nitroxie (ciśnienie parcjalne, MOD, EAD itp.)
- ratownictwo w nurkowaniu nitroksowym

- planowanie nurkowania z użyciem nitroxu - ćwiczenia

- alternatywne metody i mnemotechniki planowania nurkowań (tzw. Minimum Deco) – są to dodatkowe zajęcia wykraczające poza program kursu EANx Diver
- możliwości dalszego rozwoju nurkowego, wzbogacanie sprzętu i rozwijanie konfiguracji

 

Zajęcia praktyczne:

- przygotowanie sprzętu do nurkowania, sprawdzanie zawartości mieszaniny oddechowej itp.
- techniki ratownictwa
- trening pływalności (umiejętności nurkowe niezbędne do bezpiecznego nurkowania)
- zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch nurkowań z użyciem nitroxu

Uzyskane uprawnienia:
Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat poświadczający kwalifikacje do nurkowania na mieszankach nitroxowych o zawartości tlenu od 21%do 40%, do głębokości zgodnej ze swoimi uprawnieniami jednak nie większej, niż 39m.

czas trwania kursu: 2-3 spotkania wieczorami + jeden pełny weekend
liczba uczestników: 2-6 osób
koszt kursu: 500zł (w tym materiały szkoleniowe i mieszanki)

najbliższe terminy: w kalendarium/ aktualnościach